595 T Daytona(50)
675 Street Triple R(38)
900 Daytona(3)
955 daytona(51)
Daytona 600(1)
Daytona 675 (5)
Overige Triumph(3)
Speed Triple 1050(90)
Speed Triple 1050 R(2)
Speed Triple 955(48)
Sprint 900(1)
Sprint RS(2)
Sprint ST 955(71)
Street Triple 675(18)
T509 Speed Triple(6)
Tiger 1050(8)
Tiger 800 xc(24)
Tiger 900(1)
Tiger 955i(44)
Trophy 1200(1)
Trophy 900(25)